vattenstämpel

Läkare Skriv ut

Vid läkarbesök, ställ diagnos: typ 1 eller typ 2. För klassificering, se Klassifikation, ICD-10

Samla basfakta. Efter läkarbesöket se till att diabetessjuksköterska följer upp patienten. Patienten kan reagera på olika sätt vid diagnosen. Vid första besöket, tänk på att inte ge för mycket information.

Fråga om riskfaktorer och livsstil:

 • Hereditet för diabetes och hjärt-/kärlsjukdom
 • Förhöjt blodtryck (ev behandling?)
 • Förhöjda blodfetter (ev behandling?)
 • Rökning - noterat i journalen?
 • Fysisk aktivitet
 • Övervikt, viktförändring
 • Kostvanor
 • Alkoholvanor
 • Sexuell dysfunktion

Status:

 • Allmänstatus
 • Hjärtstatus
 • Blodtryck sittande i vila, vb stående (2 min).
 • EKG
 • Fotstatus

Prover:

Cosmic primärvårdens Diabpaket innefattar: Hba1c, fp-glukos – p-glukos, Lipidstatus: total kolesterol, LDL, Triglicerider, HDL, Na, K, Kreatinin+GRF, U-Alb/ krea-kvot. Vikt, längd och midjemått