vattenstämpel

Diabetessjuksköterska Skriv ut

Besök hos diabetessjuksköterska bör göras inom 2 veckor efter nydebuterad diabetes.

Förklara vad diagnosen diabetes innebär, informera om behandling, risker och konsekvenser med diabetessjukdomen, ta aktuellt status, provresultat, fråga om yrke, familjesituation etc.

Kartlägg patientens motivation att genomföra livstilssförändringar vid osunda levnadsvanor. Egenbehandlingen är helt avgörande för att uppnå en framgångsrik behandling.

För att patienten själv ska kunna ta kontroll över sin diabetes krävs en kontinuerlig patient- och anhörigutbildning. Utbildningen behöver anpassas till individens förmåga med hänsyn till ålder, sysselsättning, socioekonomisk och etnisk bakgrund samt övriga sjukdomars inverkan. Genom att aktivt stödja och handleda patienten i sina beslut stärks individen.

Var extra uppmärksam på hur individen reagerar på beskedet av att ha insjuknat i diabetes, både sorg, ilska och rädsla är normala reaktioner. Vägled patienten till att komma vidare genom att ställa öppna frågor.

Skriv ögonfotoremiss enligt särskild fotoremiss som finns i Cosmic.