vattenstämpel

Omhändertagande av vuxen ≥18 år Skriv ut

Allmänpåverkade patienter både typ 1 och 2 se avsnitt Akut.


Opåverkade patienter omhändertas på hälsocentralen av läkaren/diabetessköterskan, som gör upp en plan för den närmaste tiden tillsammans med patienten. Typ 1 patienter remitteras vanligen till medicinmottagning.

I DISS-studien har man sedan 1983 följt patienter mellan 5-35 år som insjuknat i diabetes. För anmälan till DISS-studien krävs endast ett enkelt formulär och blodprover.

Checklista

Aktuella undersökningar för bedömning:

  •  Vikt, längd, BMI
  •  Midjemått
  •  Blodtryck, puls
  •  EKG
  •  Temperatur

För laboratorieanalyser se avsnitt Provtagning vid nydebuterad diabetes.

Eventuellt kan även graviditetstest vara aktuellt.