vattenstämpel

Nydebuterad Skriv ut

Patienten ska omgående bedömas av läkare vid misstanke på diabetes.
Diagnosen diabetes innebär för individen mer eller mindre en livskris.

Tänk på att inte försköna eller lindra diagnosen, var tydlig.

Det kan vara svårt att ta till sig all ny information och individen ställs inför nya frågor. Informationen som ges i början behöver upprepas många gånger vid de nästkommande besöken.

Efter att läkare ställt diagnosen diabetes, kallas patienten till diabetessjuksköterska snarast, helst inom en vecka. Uppmana gärna patienten att ta med någon närstående till besöket

Omhändertagandet kan vara avgörande för framtiden med sjukdomen.

Checklista

  • Ge patienten gott om tid
  • Svara på frågor
  • Låt patienten reagera känslomässigt
  • Ge lagom mycket information – för mycket kan förvirra
  • Diskutera endast de frågor patienten själv undrar över