vattenstämpel

Tobak Skriv ut

Fråga alltid om rökvanor!

Hos en rökande person med diabetes finns ingen annan enskild åtgärd som kan jämföras med ett framgångsrikt rökstopp. Rökning skadar blodkärl genom en rad mekanismer. Det är inte bara hjärtats kärl som försämras, skador kan uppstå i alla blodkärl. Minst 50% av rökande utvecklar KOL. Snusningens effekter på hälsan är betydligt sämre utforskade än rökningens. Man vet dock att nikotinet i snus försämrar cirkulationen och ökar stressen på hjärtat och insulinresistensen.

Erbjud kontakt med tobaksavvänjare på primärvårdens hälsocentraler 

En icke rökare/snusare kan behöva få uppmärksamhet för att hålla motivationen uppe.

Informera om Sluta-röka-linjen.

                                                                                                                        

Checklista

Frågor att ställa:

Det här att du röker/ snusar hur ser du på det? Vet du hur rökningen/snusningen påverkar din hälsa, får jag berätta? Hur länge har du rökt och/ eller snusat? Hur mycket röker/snusar du per dag? Har du tänkt på att sluta eller försökt sluta?