vattenstämpel

Typ 2 Skriv ut

Patienter med typ 2-diabetes rekommenderas medelintensiv fysisk aktivitet. Exempel på lämpliga aktiviteter anpassat till individens allmänna fysiska kondition och livsstil. Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om detta kombineras med något intensivare träning 2–3 gånger per vecka. Fysisk aktivitet som syftar till viktnedgång ska kombineras med minskat kaloriintag.

Generella rekommendationer för fysisk aktivitet vid typ 2

Basaktivitet
Varje dag: Promenad, gå i trappor, trädgårdsarbete. Öka stående och gåendetid på arbetet och i hemmet.

Kondition
3-5 dagar/vecka: Stavgång, jogging, träning, cykling, simning, skidåkning, motionsgymnastik, aerobics/dans, bollsporter, rodd

Styrka
2-3 dagar/vecka: Rörelse med kroppen som motstånd, gummiband, vikter, vikt/motståndsmaskin

Belastningen kan behöva sänkas vid näthinne-, njur- och hjärt-kärlkomplikationer samt autonom dysfunktion. Lättare övningar vid näthinne-, njur- eller hjärt-kärlkomplikationer.

 

Relaterad information