vattenstämpel

Livsstilsåtgärder Skriv ut

Den egenvård patienten själv utför innebär att patientens egna insatser är helt avgörande för resultatet av vården. Patienterna har rätt att själva välja hur de skall leva med en kronisk sjukdom och vår uppgift är att tillhandahålla kunskaperna och verktygen.

Dagens diabetesvård bygger på en aktiv medverkan från patienten och att individen själv kan ta ett större ansvar för sin behandling vilket ställer stora krav på individen. 

Regelbundenhet i vardagen är viktig för en god diabeteskontroll. Arbete förlagt till regelbundna tider är att föredra. Fritiden bör så långt som möjligt planeras så att måltider och fysisk aktivitet samordnas på ett naturligt sätt.

 

Checklista

 Förslag på frågor:

  • Hur viktigt är hälsa för mig?
  • Vad kan jag vinna på en förändring?
  • Hur beslutsam är jag?
  • Vilken vana orsakar mest problem?
  • Vilken vana vill du absolut behålla?
  • Sätt upp ett mål