vattenstämpel

Rutin vid start Skriv ut

Instruktioner inför start av behandling med insulinpump

Starten kan med fördel ske i grupp.

  • Beställ aktuell pump och tillbehör från respektive leverantör. Leveransen kan ske antingen till mottagningen eller hem till brukaren.
  • Till apoteket skall också e-recept skickas på insulin i glasflaska/ampull. Pat skall lösa ut även detta.
  • Till starten tar ber Du patienten ta med insulinpumpen, reservoar, infusionsset och insulin samt blodsockermätare.
  • Om pat tar långtidsverkande insulin (Insulatard, Levemir, Lantus) till natten skall han/hon ta halv ordinarie dos kvällen innan starten. Tar de långverkande insulin på morgonen tar de inte denna dos på startdagens morgon. Tar de långverkande insulin både morgon och kväll tar de halv dos kvällen innan och ingen dos på startdagens morgon. Måltidsinsulin tas som vanligt.
  • För att kunna avgöra hur pumpen ska programmeras behöver patienten mäta blodsockerkurvor pre- och postprandiellt i 10-14 dagar innan starten samt notera insulindoserna. Dessa listor lämnas till mottagningen ca en vecka innan starten för bedömning.
  • Rekommendera inte patienten att själv  försöka komma igång med insulinpumpsbehandlingen  innan starten, men vill de ”knappa” på den  får de gärna sätta in batterier och bekanta sig med pumpen.
  • Vid starten medverkar förutom mottagningspersonal även representant från företaget vars insulinpump patienten valt. Ibland sker pumpstarten i grupp, ibland enskilt. 
  •  I pumputbildningen ingår även två obligatoriska uppföljningar där patienten får fördjupade kunskaper om pumpen och  pumpbehandling. Då skall även kolhydraträkning i pumpen gås igenom.

Rutiner för uppföljning efter start

Telefonuppföljning sker om möjligt dagen efter starten samt efter första bytet av infusionsset och reservoar vilket vanligen sker efter ca tre dagar.

Första återbesök till diabetessköterska efter 2-3 veckor.