vattenstämpel

Insulinpump Skriv ut

Enligt Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 slås fast att insulinpumpbehandling har flera fördelar avseende förbättring av HbA1c och förbättrad glykemisk kontroll vid svängningar där också behandlingen visat sig kostnadseffektiv. Insulinpumpbehandling tycks dock inte minska riskerna för allvarlig hypoglykemi. 

Checklista

Förutsättningar hos patienten

  • Tidigare försök att optimera injektionsbehandling med såväl måltids- som basinsulin
  • Villighet att kontrollera blodsockret frekvent minst 2-4 ggr/dag samt oftare vid behov
  • Vara väl förtrogen med egenmätning av ketoner i blod
  • En god kognitiv förmåga och inte vara beroende av utomstående för att hantera pumpen