vattenstämpel

Insulinförskrivning Skriv ut

Normalt skriver man så mycket insulin som förbrukas på en tremånadersperiod (med fyra uttag). Nedan följer en liten lathund för hur mycket insulin som går åt under 3 månader med utgångspunkt från dygnsförbrukning.

 Beräknad åtgång per tremånadersperiod   Dygnsdos
1 x (5 x 3ml)                                                   10E
2 x (5 x 3ml)                                                   20E
2 x (5 x 3ml)                                                   30E
3 x (5 x 3ml)                                                   40E
3 x (5 x 3ml)                                                   50E
4 x (5 x 3ml)                                                   60E
5 x (5 x 3ml)                                                   70E
5 x (5 x 3ml)                                                   80E
6 x (5 x 3ml)                                                   90E
6 x (5 x 3ml)                                                  100E