vattenstämpel

Val av injektionställe Skriv ut

Var noga med att flytta injektionsstället minst 1-2 cm från gång till gång och variera sidor (hö-vä)
Byt kanyl vid varje injektion.

 Insulin  Injektionsställe
 Måltidsinsulin  I buken
 Basinsulin av NPH-typ  I lår eller skinkor
 Lantus, Levemir

 I första hand i lår eller skinkor för att variera injektionsställen maximalt.

 Kan ges även i buk eller överarm.

 Blandinsulin  I buken till frukost och i lår eller skinkor på kvällen.