vattenstämpel

Förvaring och hantering Skriv ut

Checklista

  • Insulin som injiceras skall ha rumstemperatur och förvaras i rumstemperatur.
  • Insulinsprutor som ej används skall förvaras i kyl- eller svalskåp.
  • Insulin får absolut inte frysa (mister omedelbart all sin effekt)
  • Insulin skall aktas för direkt solljus och temperaturer över 25 grader C (tappar successivt effekt).
  • Blandinsulin, medellångverkande och långverkande insulin skall vändas 10 ggr före användning.
  • Egenhändiga blandningar får ej sparas till nästa injektionstillfälle