vattenstämpel

Riktlinjer för användning av CGM Skriv ut

Kontinuerlig subcutan glukosmätning (CGM) är system som mäter glukoshalt i subcutan vävnadsvätska via en sensor. Resultaten av mätningarna registreras i en mottagarenhet och kan i realtid visas för användaren. CGM kan användas.