vattenstämpel

Insulininställning Skriv ut

För ställningstagande till insulinjustering behövs 3-4 kurvor där värdena pekar
i samma riktning.

 • Om P-glukos är högt ökas föregående insulindos.
 • Om P-glukos är lågt minskas föregående insulindos.
 • Om nattdosen ökas måste ofta frukostdosen minskas.
 • Kvällsdosen av medellångverkande insulin skall endast användas för att
  bibehålla oförändrat plasmaglukosvärde från föregående kväll till nästa
  morgon. Man bör undvika att ge så kraftig kvällsdos att plasmaglukos
  sjunker mer än ca 2 mmol/l under natten.
 • Höga morgonvärden kan antingen bero på nattlig hypoglykemi med rekyl
  eller otillräcklig effekt av det medellångverkande insulinet vid sänggående.
 • Nattplasmaglukos, kl 02 - 04, är av värde. Det medellångverkande
  nattinsulinet har ibland för kort verkningstid, varvid man kan försöka
  senarelägga injektionen eller byta till ett mer långverkande insulin.
 • Postprandiella plasmaglukosvärden är av värde för att utvärdera effekten