vattenstämpel

Snabbverkande insuliner Skriv ut

Snabbverkande insulin ges  vid typ 1 diabetes i kombination med långverkande insulin eller ensamt i insulinpump. Snabbverkande insulin ges även som "vid behovs”-behandling med insulin
av patienter med diabetes mellitus på sjukvårdsavdelning vid höga glukosvärden som Snabberkande insulin finns som direktverkande insulinanaloger som ges samtidigt med måltid eller kortverkande humaninsulin som ges 30 min före måltid.

Kortverkande insulinanaloger, insulin lispro (Humalog), insulin aspart (NovoRapid) eller insulin glulisin (Apidra), har ett direkt anslag, vilket eliminerar den väntan mellan injektion och måltid som oftast är nödvändig med kortverkande humaninsulin. Studier talar för att lägre P-glukosvärden uppnås efter måltid. 

Numera dominerar därför direktverkande insulinanaloger helt.