vattenstämpel

Metformin Skriv ut

Förstahandspreparat vid typ 2 diabetes.

Titrera upp dosen försiktigt. Vi rekommenderar maximal dygnsdos på 2 g då ytterligare ökning ger sparsam behandlingsvinst men ökad risk för biverkningar.

För att minska risken för mag-tarm-biverkningar rekommenderas startdos 500 mg x 1. Därefter förslagsvis upptitrering med 500 mg per dag varje vecka. 

Använd gärna förskrivningsmallarna i Cosmic. 

Metformin skall undvikas vid beräknat GFR under 45 ml/min/1.73m2, pga risk för laktatacidos. (eGFR fås automatiskt vid beställning av P-kreatinin eller P-Cystatin C). Informera patienten kring situationer då patienten ska göra uppehåll, såsom diarre, feber >38 grader eller kräkningar.

Beakta även övriga kontraindikationer såsom tillstånd med lever- eller hjärtsvikt.

P-Kreatinin kontrolleras före röntgenundersökningen samt innan återinsättning av metformin (2 dagar efter röntgenundersökningen). Beakta även risk i samband med insättning av läkemedel som påverkar njurfunktionen (ex. NSAID eller RAAS-blockad).

Avslutande av metforminbehandling (och därmed övergång till enbart insulin) bör övervägas hos patienter äldre än 75 år (med lång diabetesduration).

Relaterad information