vattenstämpel

Behandlingsstrategier Skriv ut

Syftet med farmakologisk behandling vid diabetes är att förbättra livskvalitet och minska risken för diabeteskomplikationer. Läkemedel ges i detta syfte för att förbättra glukoskontroll, blodfetter och blodtryck.

Se även avsnitt diabetes mellitus i vårdriktlinjer för stroke