vattenstämpel

Ambulans Skriv ut

I väntan på ambulanstransport bör man om möjligt:

  • Sätta iv-kanyl.
  • Koppla Ringer med högsta dropptakt.
  • Ge 10 E snabbverkande insulin intravenöst (helst), intramuskulärt eller subkutant.
  • Övervaka patienten avseende blodtryck, puls och andning.