vattenstämpel

Akut omhändertagande Skriv ut

Det akuta omhändertagandet kan ske både på sjukhus och i primärvård.

Se även avsnitt Hyperglykemi under Komplikationer

Se även avsnitt Hypoglykemi under Komplikationer