vattenstämpel

Preexisterande diabetes mellitus och graviditet Skriv ut

Preexisterande diabetes och graviditet innebär större risker för såväl mor som barn men dessa risker kan reduceras genom en planerad graviditet med täta, regelbundna kontroller på såväl diabetesmottagning som specialistmödravård. Även ögonbottenkontroller intensifieras under graviditeten.

Checklista

Kvinnor med preexisterande diabetes i fertil ålder skall vara medvetna om behovet av en så väl planerad graviditet som möjligt för att minska risken för missbildningar under graviditetens första trimester.