vattenstämpel

Tiden efter förlossningen vid graviditetsdiabetes Skriv ut

Uppföljning av graviditetsdiabetes efter förlossningen. 

Graviditetsdiabetes (GDM) innebär en kraftigt ökad risk att utveckla diabetes. Inom 15 år har 35-40% av kvinnor som haft graviditetsdiabetes utvecklat diabetes typ 2, många av dessa redan under de första 5 åren. Genom att ta hand om dessa patienter på ett bra sätt har vi möjlighet att bedriva verklig "riktad primär prevention" med syftet:

• att förebygga utveckling av diabetes och hjärt/kärlsjukdom.

• att förebygga diabeteskomplikationer genom tidig diagnos.

Efter förlossning bör samtliga kvinnor med graviditetsdiabetes remitteras för senare uppföljning till primärvården (till Diabetessjuksköterskan).