vattenstämpel

Behandling Skriv ut

Tablettbehandling - ej lämplig under pågående graviditet

Antidiabetika i tablettform rekommenderas inte under graviditet samt amning då evidens för positiva effekter saknas och dessa kan utgöra en risk för fostret. Insulin är första hands medel vid graviditetsdiabetes när kost och motion inte längre recker till för att bemöta höjda blodsockervärden. 

Insulinbehandling - Samtliga  humaninsuliner samt kortverkande analoger är godkända för användning på gravida