vattenstämpel

Graviditetsdiabetes - handläggning och uppföljning Skriv ut

Under normal graviditet ökar behovet av insulin, särskilt under 2:a och 3:e trimestern. Detta kan ibland utlösa en graviditetsdiabetes (GDM). Som regel normaliseras den nedsatta glukostoleransen omedelbart efter förlossningen. Graviditetsdiabetes är associerad med en ökad frekvens graviditetskomplikationer såsom hypertoni och preeklampsi samt ökad risk för komplikationer hos barnet.

Initialt omhändertagande

I första hand informeras patienten om diagnosen på respektive barnmorskemottagning. Informationsmaterial delas ut eller hänvissas till info på 1177.se. Remiss till diabetessjuksköterska på respektive medicinklinik samt remiss till dietist skickas av handläggande barnmorska.

Patienten förses med blodsockermätare för egenmätning  av diabetessjuksköterska på respektive daibetesmottagning. ”Dygnskurvor” (provtagning före varje måltid och 1,5 till 2 timmar efter att måltiden avslutats, inför sänggående samt till natten mellan kl. 2.00 - 4.00) kontrolleras initialt dagligen i minst 5 dygn. Därefter 2 ggr per vecka.

Provtagning vid diagnos:

  • HbA1c, s-kreatinin och elektrolyter. BT och urinalbumin

Fortsatta kontroller :
Om P-glukosvärden håller sig normala på diet och motion fortsätter graviditetsövervakningen som vid normal graviditet förutom:

  • HbA1c som bör kontrolleras en gång per månad
  • USG tillväxt v. 32

P-glukos bör ligga mellan:

  • 4-5,3 mmol/L fastande;
  • mindre än 5,5 mmol/L före måltid
  • högst 7,5 mmol/L efter måltid
  • mindre än 7 mmol/L före sänggående

Vid avvikande värden försöker man i första hand "intensifiera kostbehandlingen" med ytterligare kostgenomgång och tätare kontroller.

En kvinna med kostbehandlad graviditetsdiabetes som har huvudsakligen normala blodsockervärden, normal tillväxt på barnet och inga komplikationer i övrigt behöver inte komma på något extra läkarbesök under graviditeten och kan förlösas i fullgången tid.