vattenstämpel

Typ 2 Skriv ut

Behandlingsmålen måste individualiseras, i synnerhet för äldre och multisjuka (MSÄ) och förväntad återstående livslängd samt patienter med demens, psykisk sjukdom eller patientens egen motivation och förmåga att hantera sin sjukdom. Risken för hypoglykemi eller andra biverkningar måste vägas mot ökad risk för senkomplikationer.

Förslag till individuella mål:

  • Nydebut - HbA1c <45 (p-glukos 5-8 mmol/l )
  • Diabetesduration max 10 år - Hba1c <50 (p-glukos 6-9mmol/l)
  • Diabetesduration > 10 år och farmaka med hypoglykemirisk - Äldre över 75 år - Hba1c <60 (p-glukos 8-11 mmol/l)
  • Begränsad förväntad livslängd - Äldre och multisjuka - Hba1c 70 ( p-glukos 10-13 mmol/l)                                                                                     

Blodlipider:  Totalkolesterol         < 4,5 mmol/L
                   LDL-kolesterol         < 2,5 mmol/L

Blodtryck:                                  < 140/85 mmHg

Vid diabetes med komplikationer - anpassa mål individuellt. Ett lägre blodtryck (t.ex. 125-130/75-80) ska eftersträvas vid nefropati. Högre blodtryck kan accepteras hos äldre och multisjuka patienter.

Målet är att ALLA patienter skall vara tobaksfria!