vattenstämpel

Typ 1 Skriv ut

Behandlingsmålen vid typ 1 diabetes måste individualiseras och sättas i samråd med patienten . Ett flertal faktorer måste beaktas vid uppsättande av mål. Patientens ålder, livssituation, motivation, förekomst av komplikationer etc behöver vägas in när målet sätts.

Individuell målsättning viktíg men generellt blodsocker under 10 betydande HbA1C < 60 mmol/mol.

Blodtryck vg se typ 2

Lipidstatus vg se typ 2 men hänsyn till ålder, hereditet

Avstå tobak !

 

Rutin

Optimalt HbA1c värde kan anses vara <52 mmol/mol, acceptabel nivå mellan 52-62 mmol/mol och oacceptabel nivå >62 mmol/mol. Blodtrycksvärdet bör sänkas mot ett målvärde på 130/80 mm Hg. Avseende lipider är målvärdet LDL <2,5 men ännu viktigare är att behandla med statiner hos patienter med hög och mycket hög risk för kardiovaskulär sjukdom (använd Riskmotor).