vattenstämpel

Barn med diabetes Skriv ut

Att få och ha typ 1 diabetes som barn och ungdom medför en svår omställning för både barn och familj. Förutom risk och oro för både akuta och långsiktiga komplikationer, hotas utvecklingen mot självständighet för barnet och föräldrarna utsätts för stor press med faktisk risk för utmattning.

Behandlingsmålen är ett HbA1c under 52 utan handikappande hypoglykemier och en god livskvalitet. Behandlingen vilar på 3 ben, insulin med insulinpenna eller insulinpump, fysisk aktivitet och kost enligt svenska näringsrekommendationer men utan förbud eller pekpinnar. Detta förutsätter en ingående kunskap hos barn och familj.

Relaterad information