vattenstämpel

Individuell vårdplan Skriv ut

En individuell vårdplan (SIP) skall upprättas för alla patienter som skrivs in i hemsjukvård.

I vårdplanen skall framgå uppgifter om typ av diabetes, aktuell behandling, övriga diagnoser, målvärde för blodsocker och HbA1c, riskbedömning fötter, kontroll av injektionsställen, vikt, planerade kontroller/vem gör vad.

Planen ska dokumenteras och revideras regelbundet, minst en gång om året. 

Relaterad information