vattenstämpel

Individuell vårdplan Skriv ut

En individuell vårdplan skall upprättas för alla patienter som skrivs in i hemsjukvård.

I vårdplanen skall framgå uppgifter om typ av diabetes, aktuell behandling, övriga diagnoser, målvärde för blodsocker, riskbedömning fötter, kontroll av injektionsställen, vikt, planerade kontroller/vem gör vad.

Planen ska dokumenteras och revideras regelbundet. 

Relaterad information