vattenstämpel

Glukoskontroll Skriv ut

Varje glukosmätning ska ha ett syfte och bör utgå ifrån en frågeställning. Behandling, individiduell målsättning och risk för hypo- och hyperglykemi avgör hur ofta blodsockret ska kontrolleras.

Uppföljningar och omprövningar av patientens behandling bidrar till att behålla och förbättra livskvaliteten.

Förslag (kost och tabletbehandlade):

  • HbA1c-kontroll var 6:e månad, blodsockerkurva vid behov.

Förslag (insulinbehndlade typ 2)

  • Förenklad blodsockerkurva i två-tre dagar (=före frukost, före lunch, före middag och vid sänggående). HbA1c-kontroll var 6:månad.

Förslag till målsättningar:

  1. En god livskvalitet och i möjligaste mån symtomfrihet avseende blosockerreglering, blodtryck, biverkningar.
  2. God nutrition vilket innebär både bra mat och dryck med tillräckligt med energi och näringsämnen och en lämplig farmakologisk behandling av blodsockret.
  3. Säkerhet: förebygga, undvika och vara vaksamma på akuta komplikationer som hypo- hyperglykemier, blodtrycksfall, intorkning mm.
  4. Förebygga och behandla sår: tillgång till medicinsk fotvård, hjälp med egenvård, vaksam på riskfaktorer och begynnande sår, en fungerande vårdkedja vid uppkomst av sår och infektioner.

Se även avsnitt Glukoskontroll under Uppföljning.