vattenstämpel

Förord

Riktlinjen för diabetes i Kalmar län bygger på de nationella och regionala riktlinjer för diabetesvård som tidigare arbetats fram. De nationella riktlinjerna för diabetesvården innefattar rekommendationer vid typ 1 diabetes och typ 2 diabetes inom områdena screening, prevention och levnadsvanor, glukoskontroll, förebyggande av hjärt-kärlsjukdom, omvårdnad, förebyggande av komplikationer vid graviditet..

Som bakgrundsmaterial har även använts Diabeteshandboken. Diabeteshandboken är en problemorienterad uppslagsbok både för patienter och alla inom sjukvården som kommer i kontakt med diabetespatienter.

Ett viktigt verktyg i diabetesvården är Nationella Diabetsregistrets Riskmotorer

Föreläsningar under Diabetesdagen 2016

 

 

 

Senast uppdaterade

2018-02-20 15:15
2016-04-22 09:53
2016-03-11 13:21

Senast publicerade

2018-02-20 15:15
2016-04-22 09:51
2016-03-11 13:20

Senaste kommentarer