vattenstämpel

Vårdnivå Skriv ut

Barn < 1 år:

Bedömning av läkare på Barn- och ungdomsmottagning

Barn 1-5 år:

Primärvård

Intermittent behandling med inhalationssteroider eller leukotrienantagonist vid infektionsutlöst astma

Barn- och ungdomsmottagning

Om behov av kontinuerlig behandling eller om barnet är svårt obstruktivt vid förkylning

 

Barn 6-17 år:

Primärvård

Med enbart inhalationssteroid i dos ≤ 400 µg/dygn Budesonid eller dos ≤ 200 µg/dygn Flutikason

Med enbart leukotrienantagonist (montelukast) i monoterapi.

Med inhalationssteroid i dos ≤ 400 µg/dygn Budesonid eller dos ≤ 200 µg/dygn Flutikason i kombination med långverkande β2-agonist eller leukotrienantagonist

 

Barn- och ungdomsmottagning

Första återbesök efter exacerbation som krävt inneliggande vård

Remiss för bedömning om behandlad astma med               

  • avvikande spirometri: FEV 1 < 80%; MEF 50 < 65%, 12% variabilitet FEV 1 / 25% variabilitet MEF 50
  • påverkad längdtillväxt
  • luftvägsallergi
  • kvarstående besvär trots adekvat behandling

Vid osäkerhet oavsett ålder och symtom frikostig kontakt med barnläkare på barn- och ungdomsmottagning.