vattenstämpel

Utredning Skriv ut

1. ANAMNES!

inkl. hereditet, tidigare sjukdomar och omgivningsfaktorer såsom miljö, rökning, pälsdjur m.m. - se frågeformulär under Relaterad information

2. Status inkl. längd och vikt

3. Allergiutredning pricktest/blodprov för IgE antikroppar mot allergena komponenter

4. Springtest i korridor eller liknande för uppfattning om ansträngningsutlösta besvär

5. Prova beta 2 stimulerare för att se om barnet svarar

6. Prova inhalationssteroider under 2 månader med efterföljande utvärdering

 

För äldre barn > 6 år används vid utredning även:

7. Spirometri med reversibilitet

8. NO om möjligt

9. Ansträngningsprovokation

10. PEF-mätning

Relaterad information