vattenstämpel

Lungfunktionsmätning Skriv ut

Lungfunktionsundersökning i form av spirometri kan oftast göras för barn och ungdomar from 5-7 års ålder. De används både för diagnostik samt för uppföljning och monitorering av astma.

Spirometri med reversibiltetstest rekommenderas.

Ansträngningsprovokation kan genomföras inomhus på löpband eller utomhus, båda under standariserade former. Utomhus under pollensäsong är att föredra om pollenprovokation önskas.