vattenstämpel

Klassifikation Skriv ut

Barn < 2 år utan hereditet för atopisk sjukdom hos förälder eller syskon, liksom om eksem och/eller allergi inte förekommer hos barnet, får det ha 2 obstruktiva episoder utan att diagnosen infektionsutlöst astma ställs.

Astmadiagnos:

  • 3:e obstruktiva episoden < 2 års ålder
  • Besvär mellan infektioner
  • Hereditet för atopisk sjukdom hos förälder eller syskon
  • Eksem och allergi hos barnet
  • 1:a obstruktiva epiosoden > 2 års ålder