vattenstämpel

Barn > 6 år Skriv ut

Astma förekommer hos ca 1/10 skolbarn och orsakas i huvudsak av kronisk inflammation kopplad till eksem eller allergisk sensibilisering t ex mot pälsdjur, pollen eller kvalster.

Strikt infektionsutlöst astma växer oftast bort senast vid 6-7 års ålder, vilket medför att om astma i samband med infektioner förekommer hos barn > 7 års ålder bör annan orsak till astma misstänkas. Även om astmabesvären förvärras i samband med luftvägsinfektioner behöver denna grupp barn med astma oftast kontinuerlig astmabehandling och dessutom regelbunden uppföljning med utvärdering. Astman kan även förvärras av bronkiell hyperreaktivitet, tobaksrök, luftföroreningar och ansträngning. Denna astmaform brukar ofta betecknas blandad astma.

Vanliga syntom vid astma:

  • akut astmaanfall
  • andnöd
  • nedsatt ork
  • stopp i bröstet
  • långvariga förkylningar
  • hosta
  • natthosta
  • ansträngningsutlösta besvär