vattenstämpel

Barn < 6 år Skriv ut

Obstruktiva besvär hos yngre barn är vanligt speciellt i samband med luftvägsinfektioner. Ungefär 20-30 % av barn upp till 2 år har någon gång haft väsande andning och pip i samband med förkylning. Efter 2 års ålder ställs diagnosen astma vid obstruktiva besvär oavsett om dessa föreligger vid luftvägsinfektion eller mellan infektioner samt både med och utan atopisk sjukdom i övrigt hos barnet.

Obstruktiva besvär/astma kan hos de yngsta barnen yttra sig som:

  • pipande eller väsande andning
  • långvarig hosta > 6 veckor
  • nattlig hosta
  • hosta utan förkylning
  • ansträngningsutlösta besvär
  • nedsatt ork
  • takypné
  • recidiverande pneumonier

 

Vid förekomst om något av ovanstående kan man misstänka astma, se vidare under klassifikation alternativt utredning.