vattenstämpel

Vårdnivå Skriv ut

Astma hos vuxna sköts i första hand inom primärvården

Majoriteten av astmapatienterna, särskilt de vuxna, utreds
och behandlas i primärvården.

Remittera eller diskutera med specialistmottagning vid:

  • oklar diagnos
  • dåligt behandlingssvar
  • yrkesastma
  • astma med svår allergi
  • svåra akuta astmaanfall handläggs i slutenvården