vattenstämpel

När misstänka astma? Skriv ut

Checklista

  • Anfall eller episoder av andnöd eller pipande/väsande andningsljud (sk wheezing)

  • Nattlig hosta, pip i bröstet eller andfåddhet
  • Långdragen hosta
  • Hosta eller pip och väs från luftvägarna vid fysisk ansträngning
  • Nedre luftvägssymtom kopplade till exponering för luftvägsinfektion, allergen, ansträngning, kall luft, luftvägs­irritanter eller särskild yrkesexponering