vattenstämpel

Spirometri Skriv ut

Tolkning: Om FEV1 ökar mera än 12% (minst 200ml) efter inhalation av ß2-agonist, föreligger reversibilitet   

Genomförande:
Steg 1. Registrera flödes/volymkurva upprepade gånger(antalet anpassas efter patientens compliance)
Steg 2.  Låt patienten inhalera 3-4 doser kortverkande ß2-agonist och vänta minst 15 minuter innan förnyad mätning
Steg 3. upprepa flödes/volym mötningen

 

 

Relaterad information