vattenstämpel

PEF-mätningar Skriv ut

PEF-dagbok kan vara ett komplement för diagnostik vid påtaglig dygnsvariabilitet och där spirometri inte ger tillräcklig information för diagnos

Praktiskt genomförande:

Utrustning: PEF mätare samt PEF dagbok
Patienten ska registrera det bästa utav tre mätningarna på morgonen samt på kvällen dessutom före och 15 min. efter beta2-stimulerare - kan avslöja dygnsvariationer. I dagboken anförs kommentarer(aktuella besvär, ÖLI, allergenkontakt mm)

Tolkning: Variation av PEF - ökning från morgon till kväll av minst 20% eller 15% reversibilitet eller minst 60 l/min från utgångsvärdet ger stöd för diagnosen

Relaterad information