vattenstämpel

Steroidtest Skriv ut

Steroidreversibilitetstest kan användas om diagnosen inte kan fastställas på annat sätt.

Praktiskt genomförande: Prednisolon 30mgx1 i 2-3 veckor eller inhalationssteroid t.ex. 400µg x2 i 2-3 månader 

Tolkning:
En samlad bedömning görs av anamnes och testresultat. Om FEV1 ökar med minst 12% och minst 200ml efter testperioden jämfört med innan kan en ökning tala för en reversibel obstruktivitet. Vid utebliven ökning kan andra lungsjukdomar övervägas tex.KOL.