vattenstämpel

Ansträngningstest Skriv ut

 FEV1 som sjunker över 12% eller PEF sjunker över 15% kan stärka astmadiagnosen

Obs normal ansträngningstest uteslutar inte astma!

Vid misstanke om ansträngningsutlöst obstruktivitet vid samtidig normal lungfunktion i vila  

Genomförande:

beta-2 stimulerare sätts ut 8-48 t förre undersökningen(kortverkande/ultralångverkande)
Antikolinergika 8t
Komvinationsläkemedel 24 t

Spirometriundersökningen görs före ansträngningen.

 

  • Löpning ger bästa provoka­tionen. Om inte löpband finns används ergometercykel.
  • Ansträngningen ska pågå 6 - 8 minuter och patienten bör uppnå minst 90 % av sin maxpuls  0,90 x (220 – ålder i år) inom två minuter. Använd pulsmätare.
  • Efter ansträngningsprovokationen görs mätning av forcerad vitalkapacitet: 2, 5, 10, 15 och 20 minuter efter ansträngningen eller tills att lägsta värdet uppnåtts.
  • Luftrörsvidgande läkemedel är lämpligt att ge efter provokationstestet för att fånga eventuell reversibilitet. Ny spirometri görs.

Tolkning

En sänkning av FEV1 ≥12 % är kliniskt relevant och stöder astmadiagnosen.(KAAK,2017)