vattenstämpel

Klassifikation Skriv ut

Allergisk astma – debuterar ofta i barndomen med
samtidig allergisk sjukdom som atopiskt eksem och/eller födoämnesöverkänslighet och allergisk rinit. Ofta förekommer eosinofil inflammation vid undersökning av blod eller inducerat sputum. Allergisk astma svarar ofta bra på behandling med inhalationssteroider.

Icke-allergisk astma – drabbar oftast vuxna med sämre behandlingssvar på inhalationssteroider.

Sent debuterande astma – drabbar oftare vuxna och speciellt kvinnor utan samtidig allergi. Dessa patienter behöver oftast högre doser av inhalationssteroider och det kan vara svårt att få behandlingseffekt.

Astma med permanent luftvägsobstruktion - en del av de patienter som haft astma under lång tid utvecklar en permanent luftvägsobstruktion, vilken anses bero på vävnadsomvandling (remodelling) i luftvägarna.

Astma vid överkänslighet för NSAID – ofta svår astma med samtidig näspolypos och blodeosinofili.

Idrottsastma – relaterat till uthållighetsidrotter, till exempel skidåkare, simmare, maratonlöpare.

Yrkesastma – relaterad till riskfaktorer och exponering i yrkeslivet.

*Läkemedelsverket 2015:(26):3