vattenstämpel

Differentialdiagnoser Skriv ut

Diagnoser som kan förekomma tillsammas med eller kan förväxlas med Astma

KOL - 15% av KOL patienterna har även astma
Hjärtsvikt
Lungemboli
EILO - laryngeal stridor (Exercis Inducerad Laryngeal Obstruktion)
Kronisk hosta utan obstruktivitet (rökning mm)
Sensorisk hyperreaktivitet med åtföljande funktionsrubbning i luftvägarna
Nedre luftvägsinfektioner
Tumör
Gastroesofagal reflux