vattenstämpel

Allergiutredning Skriv ut

Allergiutredning bör genomföras vid misstanke genom i första hand anamnes och om misstanke finns om utlösande allergen går man vidare. 

Allergidiagnostik kan ge svar på om patienten bör undvika exponering för specifika allergener eller blir aktuell för riktad allergenspecifik immunterapi eller anti IgE-behandling

Inom primärvården används oftast blodprov där man mäter IgE antikroppar mot allergena komponenter, medan inom den specialiserade öppenvården/slutenvården finns möjlighet till pricktestning