vattenstämpel

Astma hos vuxna Skriv ut

Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna med varierande grad av obstruktivitet. Ca 10% av alla vuxna i Sverige lider av astma, där hälften är i behov av regelbunden sjukvårdskontakt