vattenstämpel

Checklista KOL Skriv ut

Checklista

  • Rökstopp (viktigaste åtgärden!)
  • Strukturerad patientutbildning för kunskap om sjukdom och egenvård
  • Fysisk aktivitet och träning
  • Nutritionskoll
  • Vaccination mot influensa årligen och mot pneumokocker
  • Behandling av samsjuklighet
  • Operativ behandling i undantagsfall (specialistfall)
  • Rehabilitering
  • Patientutbildning

Varje KOL-patient bör erbjudas en skriftlig behandlingsplan.

Kommentarer (1st)

2016-11-24 08:31:42 Lars Andersson

Nu finns en rekommendation angående Pneumokockvaccination. Se dokument från smittskyddsläkaren Lisa Labbé.