vattenstämpel

Uppföljning och återbesök vid KOL Skriv ut

KOL-patienter bör erbjudas regelbunden uppföljning med spirometri samt utvärdering av symtom, läkemedelseffekt, biverkningar, inhalationsteknik,behandlingsföljsamhet och skriftlig behandlingsplan

  • KOL med akut exacerbation, återbesök inom 6 veckor
     
  • KOL med upprepade exacerbationer, besök minst 2 gånger per år
     
  • KOL med underhållsbehandling, besök 1 gång per 

  • Samtliga KOL-patienter som röker, besök 1 gång per år

  • När man saknar symtom och underhållsbehandling, vid behov

  • 1 gång per år i max 5 år vid KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, identifiera personer med snabb lungfunktionsförsämring ( "rapid decliners) .

För symtomvärdering och för att följa förloppet används i första hand frågeformuläret CAT

KOL-patienter med misstänkt nedsatt fysisk kapacitet, FEV 1 < 80% bör även erbjudas 6 minuters-gångtest. Åtgärden kan bekräfta nedsatt fysisk kapacitet och även identifiera personer med en ökad risk för dödlighet och sjukhusinläggning. Kortare gångsträcka än cirka 350 meter är korrelerad till ökad risk för morbiditet och mortalitet.

Relaterad information