vattenstämpel

Uppföljning barn Skriv ut

Uppföljning och återbesök hos barn och ungdomar behöver ske med olika frekvens utifrån sjukdomens allvarlighetsgrad och därmed behov av behandling samt patientens ålder. Interprofessionell samverkan eftersträvas och återbesök kan därmed ske till lämplig yrkeskategori eller vid behov kombinationer av yrkeskategorier. Astma hos barn och ungdomar är en föränderlig sjukdom.

Vid alla återbesök ingår:

  • Anamnes om passiv rökning/egen rökning, exacerbationer, fysisk aktivitet, frånvaro från förskola och skola
  • Bedömning av symtom utifrån validerat frågeformulär t ex ACT (from          12 år) resp C-ACT (4-11 år)
  • Uppföljning av skriftlig behandlingsplan
  • Undersökning av inhalationsteknik och mätning av längd och vikt
  • Spirometri (from 5-7 år)

Astma med exacerbation: inom 6 veckor

Okontrollerad astma med underhållsbehandling: minst 2 ggr/år

Kontrollerad astma med underhållsbehandling: 1-2 ggr/år

Kontrollerad astma utan underhållsbehandling: vid behov