vattenstämpel

Kvalitetsindikatorer Skriv ut

Handläggningrekommendationer är länsövergripande och följer nationella rekommendationer. Implementeringsgranden/förbättringsarbetet  kommer att följas via utdata från BO samt luftvägsregistret.   

Indikatorer för uppföljning av Astma/KOL i öppen och slutenvård

 1. Diagnosår
 2. Allergiutredning
 3. RAST/Pricktest resultat
 4. Spirometri med/u revtest datum
 5. Spirometri utfall
 6. COPD6
 7. ACT
 8. C-ACT
 9. CAT
 10. PEF
 11. 6-min gångtest
 12. Längd
 13. Vikt
 14. BMI
 15. Patientutbildning
 16. Interprofessionell samverkan
 17. Behandlingsplan
  (Rökvanor, fys akt, alkohol mm finns standard i Cosmic journalen/Anamnes)