vattenstämpel

Läkemedel KOL Skriv ut

Det är viktigt att säkerställa att patienten kan hantera sin inhalator och att inhalationstekniken kontrolleras vid återbesök. Underhållsbehandling med läkemedel - se länk s.11.

Patienter med avancerat KOL samt mest sjuka äldre som har tappat inspirationskraften får ofta allt svårare att klara sedvanliga pulverinhalatorer, även utan kognitiv svikt. I sådana fall bör spray med spacer alternativt respimat användas.

Överväg och behandla eventuell samsjuklighet